Har du et frisbee eller klubbrelatert prosjekt du har lyst å få til ?

Klubben har satt av en god pott med penger til prosjekt fra medlemmene i år.

 

Så har du et prosjekt som du meiner kan være bra for klubben så har du muligheten nå!


Prosjektene skal være for alle i klubben og alle skal kunnde delta på det i utgangspunktet.  Ev untak kan gjøres for feks juniorer, ladies only ev andre.

Vi ønsker gjerne prosjekt som gjør klubben bedre og er åpen for alt mulig.  Det trenger ikke være direkte frisbeerelatert engang, så lenge det gjøre klubben bedre.


Det er i utgangspunktet maks 7500 kr pr prosjekt.  En får penger tilbake mot kvitteringer.   Egenandeler for å delta kan være aktuelt i enkelttilfeller.

Klubben har også endel korger, så om du har et lite baneprosjekt - ja da har vi kanskje korgene !

Skriv en kort søknad og send til styret@stormkast.no.

Beskriv hva du ønsker å gjøre, et røfflig budsjett og så tar styret en vurdering.  

Du blir ansvarlig for å gjennomføre, men styret støtter selvfølgelig og det er VELDIG positivt om du får med flest mulig i klubben til gjennomføring.

 

Gratis bilde fra PixBay er brukt - https://pixabay.com/vectors/flowchart-diagram-drawing-concept-311347/