Klubben samarbeider med Bruvoll Services for å få felt vanskelig tre på banen vår.

På banen i Hetlevik er det et tre på vei ned som må felles.  Dette har mye spenn i seg og er noe som proffe bør ta seg av.

Bruvoll Services AS vil fjerne treet for oss og de kan vise til sertifiseringer og ansvarsforsikring for både enkle og vanskelige oppdrag.

 

Så har du behov for å beskjære eller felle et tre, eller andre tjenester av den art - sjekk ut Bruvoll Serices AS på Facebook