Klubben har et sett med utlånsdisker som det er mulig å låne for klubbens medlemmer

Det er et sett med 15 par disker av ulike modeller. 

 

Klubbens medlemmer kan låne settet gratis i en uke - tirsdag til tirsdag.   En må ta frisbeene med på Stormcup og levere til nestemann på listen der.   Dukker ikke nestemann opp er det neste på listen eller en må ta vare på de en uke til.

Det vil komme informasjon om hvordan skrive seg på liste.

 

Det er viktig at en ser og teller over diskene når en overtar disse og det vil være et skjema i baggen der en noterer på ved overtagelse. 

Skades disker eller noen forsvinner må en betale 200 kr i erstatning for disken.   Glemmer du å få skjemaet signert når du leverer videre kan det være du som får regningen ...

 

Klubben har fortrinnsrett til bruk av frisbeene og kan fritt snike i køen.

 

Det er ikke lov å låne/leige frisbeene videre og det er ikke lov å ta betalt for feks kurs eller turneringer der diskene brukes uten særskilt avtale.  Gjøres dette krever kluben maks av enten vanlig leie av disker eller sum det er leid videre for/inntekter på turnering + at en mister retten til å låne de senere.