Off-season er ikke ferdig og det er mulig å finslipe både frisbeeformen og den fysiske formen før sesongen.  Men me trenger noen som kan ta ansvar for innetreninger de neste ukene.

Tirsdager - Putteliga

Putteligasjefen er opptatt på tirsdager fremover og vi trenger noen som kan ta på seg ansvaret her.

Det er å ha nøkkelkort, sørge for at korger blir tatt med og tatt vare på etterpå, og det er å administrere scoreføring.

Oppgavene kan godt fordeles, men vi trenger en hovedansvarlig.

 

Onsdager - Innetrening Varden

Vi har gymsal på Varden skole onsdageskveldene.   Her er det mulig å trene putting, styrketrening, innefotball, ultimate etc etc.

Her trenger vi en person som kan være ansvarlig for å kalle inn og ha kontakt med vakten på skolen (det er alltid en vakt som passer på hele bygget der).

Hva en bruker treningstiden til er helt opp til den som tar på seg jobben, eneste er at det i utgangspunktet er kun for medlemmer av klubben.

 

Føler du kallet?

Ta kontakt med noen du veit er i styret, ev send en epost på styret@stormkast.no

 


Bilde:

Published:
 
 
Image size
1338x2038px 146.9 KB

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License